EKOLOGIE

 

- NANO PAINT 
- Laboratorní služby
- Odstraňování a využití nebezpečných odpadů

- Dodávky technologií a zařízení pro eliminaci průmyslových emisí  

- Výzkum v oblasti environmentálních technologií

- Likvidace odpadů

- Likvidace (spalovny....)
- Skládky

- Zpracování druhotných surovin (plasty, sklo, železo, barevné kovy)

- Komunální spalovny