Na základě partnerských vztahů se převážně zabýváme těmito oblastmi: 

EKOLOGIE
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
MĚŘENÍ, VYMĚŘOVÁNÍ A PRŮZKUM
STAVEBNÍ ČINNOST
OBCHOD A SLUŽBY
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE
REKONSTRUKCE A OPRAVY
VYSPĚLÁ TECHNOLOGIE A SLUŽBY PRO HLÍDÁNÍ VĚZŇŮ NEBO VOZŮ
OBRNĚNÁ VOZIDLA