STAVEBNÍ ČINNOST

 

- Projektové a inženýrské práce
- Výstavba (budov, zařízení, sportovišť, komunikací, tratí, kolektorů a sítí) 

- Sanace staveb a recyklace