MĚŘENÍ VYMĚŘOVÁNÍ A PRŮZKUM

 

- Geotechnika a monitorování
- Geologický a geofyzikální průzkum
- Diagnostika stavebních konstrukcí
- Diagnostika zatížení životního prostředí
- Servis trhacích prací
- Geodetické práce
- Inženýrská činnost
- Technologie monitorovacích systémů v dopravě, justici a zdravotnictví